EN / LT

Registruotis naujienlaiškiui:

Kino stovykla

Kino stovykla „Netobulas kinas“
Kas yra netobulas kinas? Viena vertus, „netobulumas“ susijęs su filmo kūrimo procesu, kai laužomos nusistovėjusios taisyklės, ieškoma savos, nekonvencinės kino kalbos. Ar netobulas kinas gimsta „filmavimo aikštelėje“, šviečiant dirbtinėms šviesoms, ar filmuojant miesto gatvėse kuriose filmo aktoriumi gali tapti kiekvienas mūsų? O gal jau montuojant filmą? Gal tai pasipriešinimas tvarkingam medžiagiškumui, kai raižomos kino juostos, skaitmeniniais būdais gadinami video?
Apskritai netobulas kinas yra opozicija primestam normatyvumui, kontrolei, galios struktūroms. Kaip atsiranda marginaliniai kino judėjimai ir bangos? Kaip dirba mažo biudžeto filmų kūrėjai, sąmoningai atsisakę kūrybinę laisvę varžančių didelių finansinių mechanizmų? Kas pastūmėja imtis „netobulų“ kino kūrimo būdų ir ar tai nulemia kitokį santykį su žiūrovu?
Nenorėdami įstatyti „netobulo“ kino į rėmus, siūlome kartu ieškoti netobulos netobulo kino idėjos, ją skleidžiant diskusijų apie šiuolaikinio kino ir meno praktikas erdvėje. Tokia erdvę sukursime Salų dvare (Rokiškio rajone), rugpjūčio 9–12 d.
Kviečiame pasižymėti datą. Iki vasaros!
Meno aviliečiai
Kontaktai:
+370 685 75566
auste@menoavilys.org
Stovyklą remia: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, AVAKA
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cinema Camp “Imperfect cinema”
What is imperfect cinema? On one hand, “imperfection” relates to the process of creation, when filmmakers break established rules searching for unconventional language of their own. Is imperfect cinema born on the film set under artificial lights? Or on the street where everyone can become an actor? Or in the editing room? Could it be that imperfect cinema is trying to resist the neat materiality of the film, scratching the filmstrip and glitching the video?
Generally, imperfect cinema embodies the opposition of imposed norms, control, and power structures. How do marginal cinema movements start? How do independent filmmakers, deliberately turning away from the constricting financial mechanisms, work? What prompts them to make "imperfect" cinema and does it create a different relationship with the viewer?
By keeping the debate on the “imperfection” open, we are seeking to look imperfectly at the idea of imperfect cinema through discussion about contemporary cinema and art practices.
The space for this debate will be created in Salos (Rokiškis district in Lithuania) on 9–12 August 2018.
Save the date and see you this summer!
Partners: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, AVAKA
Contacts:
+370 685 75566
auste@menoavilys.org
http://www.ltkt.lthttp://www.menoavilys.org/lt/294538/projektai/lietuviu-dokumentinio-kino-antologija