EN / LT

Registruotis naujienlaiškiui:

Žmogus ant fortepijono

Meno Avilys

ŽMOGUS ANT FORTEPIJONO
Animacinis filmas
Numatoma trukmė 8 min.
Planuojama premjera 2020 m.
Filmo kūrybinė komanda:
Režisierė Jurga Šeduikytė
Prodiuserė Giedrė Burokaitė
Animacijos režisierius Robertas Nevecka
Kompozitoriai Jurga Šeduikytė, Vytis Puronas
Animatoriai Lina Vaiškūnaitė, Pijus Balkaitis, Pijus Čeikauskas
Filmo aprašymas
Mora - apatiška moteris. Ji gyvena fantastiniame pasaulyje, kuriame kiekviena erdvė atitinka jos vidinę būseną. Pradžioje pasaulis tuščias, išmiręs ir grėsmingas. Mora sėdi dykynėje tarp milžiniškų gelsvų kiaušinių. Sprogus vienam iš jų, skystis aptaško Morą ir ši pavirsta maža mergaite. Mažoji Mora, skilus trapiam žemės paviršiui, įgriūna į olą, iš čia, susidarius sūkuriui, išplaukia į jūrą. Vos nenuskendusi jūros gelmėse, ji išplaukia į paviršių ir užrėplioja ant plūduriuojančio fortepijono. Čia atranda, kad spaudžiant jo klavišus, kyla vėjas. Paspaudusi visus klavišus iš karto, Mora sukelia audrą jūroje. Didelė banga išmeta fortepijoną ir mergaitę į krantą. Pajūryje Mora sutinka gyvastį - Žmogų Su Skyle Galvoje. Nekreipdama į jį dėmesio, mergaitė braunasi gilyn į girią, sekdama keistą šviesos žiburėlį toli virš medžių. Ateina žiema. Žmogus mirtinai sušąla, o Mora braunasi tolyn link žiburėlio. Tik jį suradusi, Mora supranta, kad kelionės tikslas buvo visai kitas. Sukonstravusi sudėtingą mechaninį-muzikinį mechanizmą, ji išgelbėja Žmogų Su Skyle Galvoje.
http://www.ltkt.lthttp://www.menoavilys.org/lt/294538/projektai/lietuviu-dokumentinio-kino-antologija