EN / LT

Registruotis naujienlaiškiui:

Kino stovykla 2019: Įelektrintos tapatybės

Meno Avilys

Įelektrinta: jaudinanti ar įaudrinta; kūnai, gebantys pritraukti prie savęs kitus kūnus, yra įelektrinti, jie įsielektrina susiliesdami + tapatybė: savęs suvokimas aplinkoje, santykio su kitais nustatymas, lemiantis elgesį ir sprendimus = įelektrintos tapatybės: savęs suvokimo, įaudrintų santykių bei elgesio paieškos ir projekcijos kino pasaulyje.
Šių metų stovyklos dalyviai kviečiami gilintis į socialinės lyties ir seksualumo bei juos kontroliuojančių galios santykių vaizdavimą kino mene. Programoje – šias temas kūrybiškai nagrinėjantys filmai, pažintis su queer ir feministinio kino ypatybėmis bei jo kūrėjais. Be istorinės „įelektrintų tapatybių” perspektyvos ekrane, dėmesį atkreipsime ir į lyčių dinamiką bei translytiškumo atspindžius šiuolaikiniame kine ir video mene. Kaip įprasta, stovykloje dalyvaus tiek kylantys, tiek pripažinimo sulaukę eksperimentinio kino kūrėjai, savo kūryboje ieškantys sąlyčio taškų tarp socialinio aktyvizmo ir judančių vaizdų meno.
Daugiau informacijos čia.
Rėmėjai: Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba, AVAKA, Kūrybiškos Europos biuras / Creative Europe Desk LT
Klausimams:
Ona Kotryna, +370 614 64042
ona.dikaviciute@menoavilys.org
////////////////////////////////////////////////////////////
[ ENG ]
Electrified: thrilling or excited; bodies able to attract others are electrified, they're electrified by touching + Identity: self-perception in environment and relationship's setting, determinant of behaviour and decisions = Electrified Identities: search for moving images projections of thrilling self-perception, excited relationships and behaviour.
Participants of this year’s Cinema Camp are invited to critically approach the representations of gender and sexuality on screen and power relations that control them. The program will showcase films which creatively explore these topics, focus on queer and feminist cinema and its makers. In addition to the historical perspective of “electrified identities” on the screen, we will draw attention to the reflection of gender dynamics and transgender issues in contemporary cinema. As usual, the CCamp will be attended by both emerging and acknowledged experimental filmmakers connecting points between social activism and the art of moving image.
The Cinema Camp is an annual four-day long summer event organized by Meno Avilys Film Center, seeking to create the space for a dialogue about a different moving image topic each year. Believing in the potentiality of communal energy, every summer we invite filmmakers, film programmers, as well as critics to stay together and discuss moving-image art-related themes. During the event, film screenings are usually followed by discussions with filmmakers, academics read specially prepared presentations, guests take part in creative workshops, reading groups and radio cinema sessions. Thus the idea behind the CCamp is to establish a vivid cross-disciplinary platform for the international film and moving-image art community to meet and watch films as well as discuss them without the usual confines of film festivals and academic conferences.
More information here.
Sponsors: Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba, AVAKA, Kūrybiškos Europos biuras / Creative Europe Desk LT
Contact:
Ona Kotryna, +370 614 64042
ona.dikaviciute@menoavilys.org
http://www.ltkt.lthttp://www.menoavilys.org/lt/294538/projektai/lietuviu-dokumentinio-kino-antologija